Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2017

Dominique7
Dominique7
3272 2a0c 390
Dominique7
Dominique7
Reposted fromBalladyna Balladyna viadestroyed destroyed
Dominique7
Reposted frommajkey majkey viadestroyed destroyed
Dominique7
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viadestroyed destroyed
7891 1da3 390
1554 4286 390
Reposted fromlandscape landscape viastarryeyed starryeyed
5541 a887 390
Reposted fromtwice twice viabesomeoneelse besomeoneelse
Dominique7
1168 4b26 390
Dominique7
0929 8593 390
Dominique7
7780 14f4 390
Reposted fromtwice twice viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Dominique7
Dominique7
Reposted fromoll oll viadestroyed destroyed
Dominique7
4726 f8c3 390
Reposted frompursuit pursuit viapikkumyy pikkumyy
Dominique7
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapikkumyy pikkumyy
Dominique7
potrzebuję kagańca. 
za chwilę moja tęsknota rozszarpie twoją nieobecność.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...