Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2015

Dominique7
8253 8f5a 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viabadgirl badgirl
Dominique7
Dominique7
5465 5435 390
4435 5e2b 390

winkijinki:

tastefullyoffensive:

This fluffball of a kitten looks like a stuffed animal. (photo via donofthedeadx)

keybangs kibum in floppy hats tho lmao
Reposted fromfumblingalong fumblingalong viabadgirl badgirl
Dominique7
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viajointskurwysyn jointskurwysyn
Dominique7
Walczymy wciąż o otwarty dostęp do wiedzy, choć i tak żyjemy w akceleratorze newsów, które zderzają się ze sobą i uderzają rykoszetem w nasz mózg.
— Precz z twardymi okładkami! [Piątkową porą #45]
Dominique7
4429 d443 390
Dominique7
7301 5914 390
Dominique7
6513 c648 390
Reposted fromDoopamina Doopamina viajointskurwysyn jointskurwysyn
Dominique7
I NEED SOMEONE WHO WILL SIT ON A ROOFTOP WITH ME AT 2 IN THE MORNING AND WILL TELL ME THEIR FAVORITE SONGS AND THEIR FAMILY PROBLEMS AND HOW THEY THINK THE EARTH WAS MADE
Dominique7
7455 3436 390
Reposted fromdranger dranger viapikkumyy pikkumyy
Dominique7
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viapikkumyy pikkumyy
Dominique7
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromborn2die born2die viapikkumyy pikkumyy
Dominique7
Dobra kobieta inspiruje mężczyznę, dowcipna zainteresuje go, piękna go oczaruje, ale współczująca go dostanie.
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viacytaty cytaty
Dominique7
Potrzebujesz kogoś, kto Cię ujarzmi, jednocześnie dając Ci złudzenie, że jesteś absolutnie wolny...
Reposted fromscorpix scorpix viastarryeyed starryeyed
Dominique7
Wiesz, że książki mogą być jak bandaż lub gips?
— Janusz Leon Wiśniewski
Dominique7
5222 1ef3 390
Reposted fromolakocie olakocie viajointskurwysyn jointskurwysyn
Dominique7
6836 5985 390
Reposted fromadalineye adalineye viajointskurwysyn jointskurwysyn
Dominique7
2103 a972 390
Reposted fromscorpix scorpix viajointskurwysyn jointskurwysyn
8800 cb44 390
Reposted fromheroine0 heroine0 viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...